Arrangementsoversikt

Her kommer det informasjon om de ulike workshoper og arrangementer som OceanOpps arrangerer. Arrangementene blir oppdatert med datoer og lenker til program og påmelding etterhvert som dette blir ferdigstilt.

2023

24.-26. januar                              Workshop i Brussel, for partnere

April/mai                                       Workshop om utvalgte utlysingar frå
                                                       Cluster 5, truleg i Stavanger.
                                                        Arr: Maritime Cleantech

2. kvartal                                       Workshop i Oslo-området.
                                                       Tematikk: EU sin respons på Inflation
                                                       Reduction Act
                                                       Arr: UiB

2022

15.-17. mars                                 Workshop i Brussel, for partnere

31. mars, kl. 11.00 – 15.00         Workshop på Stord.
                                                       Arr: NCE Maritime Cleantech

2. desember                                Webinar: New opportunities and calls
                                                      for 2023 and 2024.  
                                                      Arr: Norwegian Offshore Wind