Arrangementsoversikt

Her kommer det informasjon om de ulike workshoper og arrangementer som OceanOpps arrangerer. Arrangementene blir oppdatert med datoer og lenker til program og påmelding etterhvert som dette blir ferdigstilt.

2022

15.-17. mars                                 Workshop i Brussel, for partnere

31. mars, kl. 11.00 – 15.00         Workshop på Stord.
                                                        Arr: NCE Maritime Cleantech

2. kvartal                                       Workshop i Oslo-området.
                                                       Arr: UiB

3. kvartal                                       Workshop i Bergen.
                                                       Arr: GCE Ocean Technology

3. kvartal                                      Workshop i Bergen
                                                       Arr: UiB

4. kvartal                                      Workshop i Stavanger.
                                                      Arr: Norwegian Offshore Wind