Kontaktinformasjon

Prosjektleder, Universitetet i Bergen

Terje Restad, Administrativ koordinator, Universitetet i Bergen

Telefon: 55 58 44 61

e-post: terje.restad@uib.no

(vikar for Cecilie Nordbotten til H-2022)

Kjernepartnerne i nettverket

Universitetet i Bergen

Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør

Telefon: 55 58 31 75 / 480 22 045

E-post: kristin.froysa@uib.no

Gry Ekeland Parker, rådgiver

Telefon: 55 58 35 78 / 479 65 304

E-post: gry.parker@uib.no 

GCE Ocean Technology

Karianne Kojen Andersen, Innovation Manager

Telefon: 936 66 116

E-post: karianne.kojen.andersen@gceocean.no

NCE Maritime Cleantech

Jan Arthur Norbeck, EU-rådgiver

Telefon: 951 10 424

E-post: jan@maritimecleantech.no

Norwegian Offshore Wind Cluster

Tor Arne Johnsen, Adviser EU projects, Innovation and R&D

Telefon: 977 40 339

E-post: tor.arne@offshore-wind.no

Energiomstilling Vest (EOV)

Charlotte Gannefors Krafft, daglig leder for EOV

Telefon: 900 60 854

E-post: charlotte.krafft@uib.no