Utlysninger

EU

Horisont Europautlysninger
Lenke til åpne og kommende utlysninger i EU´s forskningsprogram Horisont Europa.

Sustainable Blue Economy Partnership –  utlysninger
Lenke til utlysninger i partneskapet. Første frist er 14. april 2023.

 

NFR

PES Horisont Europautlysninger
Støtte til prosjektetablering og posisjonering fra Norges forskningsråd 

Kurs/informasjon

Norges forskningsråd Horisont Europa kurstilbud
Forskningsrådet har kurstilbud enten du er forsker eller EU-rådgiver på et universitet, institutt eller høyskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor. Kursene er gratis og stort sett digitale.

Norges forskningsrådinfoside om Horisont Europa

NFR har en egen informasjonside om Horisont Europa, med bl.a. fakta om/oversikt over Horisont Europa, nasjonale kontaktpersoner, støtteordninger, kurstilbud, EU-nettverk, ofte stilte spørsmål o.l. 

What is Horizon Europe?infoside om Horisont Europa
EU’s egen side om hva Horisont Europa er. Her finner du også strategisk plan, arbeidsprogrammer, oversikt over program-strukturen mm.

 

Exit mobile version