Nyheter

Her kommer det nyheter om utlysinger, kurs, arrangement etc.

Workshop of opportunities

31. mars arrangerer Ocean Of Opportunities ein workshop på Stord. Her vil du få eit unikt inblikk i korleis den verdsleiande maritime næringsklynga Maritime CleanTech jobbar med EU-prosjekt – frå søknad til prosjektgjennomføring.

Du vil også få læra meir om korleis Sustainable Energy katapultsenter bidreg for å gjera vegen frå idè til marknad så kort og rimeleg som mogeleg. Det blir også omvising i verdas første fullskala testsenter for nye og grøne energibærarar – Energy House. 

Meir informasjon og påmelding: https://maritimecleantech.no/event/workshop-of-opportunities/

Arkiv

EU Mission på hav: en satsning for Vestlandet?

Velkommen til felles EU-rådgiver forum for aktører på Vestlandet, arrangert av EU-nettverkene: Ocean of Opportunities, Horisont Vestland og Horisont Rogaland, den 9. desember kl. 10-12.  EU-nettverkene skal bidra til å mobilisere for økt norsk deltakelse i Horisont Europa og er finansiert av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. 

Målet med webinaret er å få innsikt i hvordan aktører på Vestlandet posisjonerer seg for å delta i EUs samfunnsoppdrag Sunne hav og vann innen 2030 og om det kan være muligheter for samarbeid på tvers av nettverkene. 

7. oktober 2021 – Kick-off for EU-nettverket Ocean of Opportunities, Grand selskapslokaler, Bergen

Vil du lære mer om muligheter for havnæringene i Horisont Europa? Vi inviterer deg til kick-off for det nye EU nettverket Ocean of Opportunities, som skal mobilisere til flere EU-søknader fra organisasjoner innen havnæringene.

UiB etablerer EU-nettverk for havnæringene

Universitetet i Bergen starter opp EU-nettverket Ocean of Opportunities.

Nettverket skal mobilisere til flere EU-søknader innen forskning og innovasjon i havnæringene (petroleumsnæringen, marin fornybar energi og maritim sektor) gjennom Horisont Europa-programmet.