Kjernepartnere

Universitetet i Bergen

Energiomstilling Vest

NCE Maritime CleanTech

GCE Ocean Technology

Norwegian Offshore Wind 

Observatører

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Partnere

Oljedirektoratet

Bergen kommune

Vestland fylkeskommune

Stavanger kommune

Rogaland fylkeskommune

Petroleumstilsynet

Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre

Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre (OINC)

Industriutvikling Vest

Norsk olje og gass

Stiftelsen Maritime Bergen

Norges Rederiforbund

Skift Norge